سرور خصوصی سفارشی مدیریت شده

سرورهای خصوصی و کاستوم نیوزپاور مدیریت شده با کیفیت عالی

سرور کاستوم پرو ۱ - DCP1

تک کاربره
Cloud Hetzner
-------------------------
Cpanel-LiteSpeed-Imunify360

 • CPU 3Core
 • Storage 80G SSD Nvme
 • RAM 4G
 • Location Germany
 • 20TB ترافیک ماهانه
 • 10Gb/s پورت شبکه
 • 100% آپتایم
سرور کاستوم پرو 2 - DCP2

تک کاربره
Cloud Hetzner
-------------------------
Cpanel-LiteSpeed-Imunify360

 • CPU 8Core
 • Storage 160G SSD Nvme
 • RAM 16G
 • Location Germany
 • 20TB ترافیک ماهانه
 • 10Gb/s پورت شبکه
 • 100% آپتایم
سرور کاستوم پرو 3 - DCP3

تک کاربره
Cloud Hetzner
-------------------------
Cpanel-LiteSpeed-Imunify360

 • CPU 8Core
 • Storage 240G SSD Nvme
 • RAM 16G
 • Location Germany
 • 20TB ترافیک ماهانه
 • 10Gb/s پورت شبکه
 • 100% آپتایم
سرور کاستوم پرو 4 - DCP4

تک کاربره
Cloud Hetzner
-------------------------
Cpanel-LiteSpeed-Imunify360

 • CPU 16Core
 • Storage 360G SSD Nvme
 • RAM 32G
 • Location Germany
 • 20TB ترافیک ماهانه
 • 10Gb/s پورت شبکه
 • 100% آپتایم
سرور کاستوم پرو 5 - DCP5

تک کاربره
Cloud Hetzner
-------------------------
Cpanel-LiteSpeed-Imunify360

 • CPU 8Core
 • Storage 300G SSD Nvme
 • RAM 32G
 • Location Germany
 • 20TB ترافیک ماهانه
 • 10Gb/s پورت شبکه
 • 100% آپتایم
سرور کاستوم پرو 6 - DCP6

تک کاربره
Cloud Hetzner
-------------------------
Cpanel-LiteSpeed-Imunify360

 • CPU 4Core
 • Storage 160G SSD Nvme
 • RAM 16G
 • Location Germany
 • 20TB ترافیک ماهانه
 • 10Gb/s پورت شبکه
 • 100% آپتایم
سرور کاستوم پرو 7 - DCP7

تک کاربره
Cloud Hetzner
-------------------------
Cpanel-LiteSpeed-Imunify360

 • CPU 2Core
 • Storage 80G SSD Nvme
 • RAM 8G
 • Location Germany
 • 20TB ترافیک ماهانه
 • 10Gb/s پورت شبکه
 • 100% آپتایم